සුපිරි ග්‍රැෆික්ස් වැඩ කරන අයට සහ ලිපි සඟරා ආදිය සාදන ඔබට වටිනාම ෆොන්ට් පැක් එකක්මෙන්න. මේ Win Rar ෆයිල් එක තුල ඇති ෆොන්ට් ඔයාලට Control Panel හි ඇති

Read More

 Android කියන්නේ ජංගම දුරකථන වලට වගේම ටැබ්ලට් වලට තියෙන ලෝකයේ ජනප්‍රියම OS කියලා හැදින්වුවත් එකේ වරදක් නෑ. මිලියනයකටත් වඩා වැඩි Android Apps ප්‍රමාණයක් Android App

Read More