අලූත්ම සිංහල ෆොන්ට් මෙන්න

සුපිරි ග්‍රැෆික්ස් වැඩ කරන අයට සහ ලිපි සඟරා ආදිය සාදන ඔබට වටිනාම ෆොන්ට් පැක් එකක්මෙන්න. මේ Win Rar ෆයිල් එක තුල ඇති ෆොන්ට් ඔයාලට Control Panel හි ඇති ෆොන්ට් ෆෝල්ඩරයට Copy කර පරිගණකයට  ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරගන්න. ඇතුලත් ෆොන්ට් හැඩයන් මෙන්න. මෙතනින් බාගත කරගන්න.

Continue reading...

Download 2040 Popular Sinhala Fonts Free in ZIP file

මේතන අලුත්ම සිංහල Fonts 2040 තියනවා.  විවිධ හැඩ වලින් යුත් සිංහල Fonts මේහි ඇතුලත් වේ. මේක ගොඩක් කටිටියට වැදගත් වේයි කියල හිතනවා.  (95 MB ZIP File) කැමති ටික විතරක් තොරල ගන්න.

Continue reading...

Helakuru (හෙළකුරු) Mobile Sinhala Keyboard

Helakuru (හෙළකුරු) is a Mobile Sinhala Keyboard Input for Android with Intelligent Word Prediction support. It supports both Smart Phonetic & Smart Wijesekara keyboard layouts for Sinhala. You can use Helakuru to type in Sinhala faster than ever with Helakuru Prediction support. Helakuru supports both Sinhala & English Input, so that you even don’t need […]

Continue reading...

Download සිංහල DL FM MI Fonts Collections

DL_FM_MI_Sinhala_Fonts

Continue reading...